marți, 6 februarie 2018

“ÎN DUMNEZEU NE ÎNCREDEM”. „CREDINȚA ȘI FAMILIA, NU GUVERNUL ȘI BIROCRAȚIA, SUNT CENTRUL VIEȚII AMERICANE.” (Așa a spus președintele american Donald Trump marți 31 ianuarie 2018, deși aceste valori nu sunt susținute chiar de toți americanii. Articol în engleză din 5 februarie 2018; traducere parțială)


de pr.prof. Ion CiunguÎn Predica de pe Munte, Mântuitorul lumii, Domnul nostru Iisus Hristos, ne spune că nimeni nu poate sluji cu fidelitate, în același timp, la doi stăpâni: ”Nimeni* nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt: Nu** puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.” (Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 6, versetul 24).[1] Știm că cuvântul `Mamona` se referă la bani, bogăție, lăcomie, sau la idolul banilor, care pot să-l ispitească pe om spre rău, spre îndepărtarea de Dumnezeul Cel Adevărat.


Expresia `In God We Trust`(În Dumnezeu Ne Încredem) pe bancnote de dolari. În anul 1955 Președintele Dwight Eisenhover a semnat un proiect de lege care punea expresia `In God We Trust` pe tot sistemul monetar american.
Discursul Președintelui SUA, Donald Trump, despre Starea Uniunii


Marți, 31 ianuarie 2018, președintele SUA Donald Trump a ținut Discursul despre Starea Uniunii (The State of the Union Address). Acest discurs este „un mesaj anual, cu excepția primului an din mandatul unui nou președinte, și este prezentat de Președintele SUA într-o sesiune comună a Congresului Statelor Unite”,[2] adică sunt reunite în sesiune comună cele două camere ale Congresului: Senatul și Camera Reprezentanților.Articol despre mottoul `In God We Trust`


În data de 5 februarie 2018, articolul The complex history of ‘In God We Trust' , (Istoria complexă a mottoului `În Dumnezeu Ne Încredem`),[3]  a fost publicat pe site-ul american de știri din Washington, Religion News Service, fiind scris de profesorul universitar David Mislin. Acest articol a fost publicat mai întâi pe canalul media academic The Conversation.

Traduc, parțial, spicuind, din acest articol, introducând subtitluri :Trump leagă religia de identitatea americană


“În primul său discurs despre Starea Uniunii (State of the Union address) Președintele Donald Trump a căutat să lege religia de identitatea americană.”

David Mislin citează din discursul lui Trump, apoi își expune punctul de vedere:


„Împreună noi redescoperim acum calea americană. În America, noi știm că credința și familia, nu guvernul și birocrația, sunt centrul vieții americane. Mottoul este `In God We Trust`” (În Dumnezeu Ne Încredem) a declarat Trump.


Expresia „In God We Trust” a apărut pe scară largă în timpul Războiului Civil în 1861


„Retorica politică ce leagă Statele Unite de o putere divină a apărut pe scară largă odată cu izbucnirea Războiului Civil în 1861. M.R. Watkinson, un cleric din Pennsylvania, a încurajat punerea mottoului `In God We Trust` pe monede la începutul războiului pentru a ajuta cauza Nordului. `Un astfel de limbaj, a scris Watkinson, ne va pune într-un mod onest sub puterea divină.`”

„Deși mottoul `In God We Trust`a fost adăugat pe monede, totuși el nu a fost adăugat pe banii din hârtie folosiți din ce în ce mai mult. De fapt, când monedelor li s-a dat un nou design la sfârșitul secolului al XIX-lea, el a dispărut și de pe monede.”


În anul 1955 expresia “In God We Trust” este pusă, prin lege, pe tot sistemul monetar american

„În perioada anilor 1950, totuși, a avut loc o renaștere considerabilă a limbajului religios în guvern și politică. Tocmai în acest deceniu s-a ajuns la o folosire pe scară largă a mottoului `In God We Trust.`


În 1955, Președintele Dwight Eisenhover a semnat un proiect de lege care punea expresia aceasta pe tot sistemul monetar american. Un susținător al acestei legislații, Congresmanul Charles Bennett, s-a făcut ecoul sentimentelor care inspiraseră amendamentul cu privire la Suveranitatea lui Dumnezeu în timpul Războiului Civil. Bennett a proclamat că Statele Unite `au fost fondate într-o atmosferă spirituală și cu o încredere fermă în Dumnezeu.`


Expresia “In God We Trust” devine primul motto oficial al SUA, în anul 1956În anul următor, expresia `In God We Trust` a fost adoptată (was adopted) ca fiind primul motto official al Statelor Unite.
Placa cu mottoul “In God We Trust” (În Dumnezeu Ne Încredem) de pe clădirea Capitoliului din Statele Unite. (În clădirea Capitoliului se întrunește Congresul SUA).

„Recent, totuși, istoricul Kevin Kruse de la Universitatea din Princeton a arătat (showncă limbajul religios nu a fost numai retoric împotriva comunismului.” [Comunismul ateu din Uniunea Sovietică; nota traducătorului.] „`In God We Trust` reflecta și preocupări interne americane.”David Mislin își încheie articolul astfel:


„Expresia `In God We Trust` nu este un motto care reflectă valori istorice acceptate în mod universal. Mai degrabă, ea reprezintă o perspectivă politică, economică și religioasă specifică – una care este îmbrățișată de Președintele Trump și de Partidul Republican modern.”


...................................................................................................................................................................

Să ne mai amintim:

LIBERTATEA ESTE UN DAR DE LA DUMNEZEU, NU DE LA GUVERN (Președintele SUA, Donald Trump, Ordinul Executiv de Libertate Religioasă, 4 mai 2017);

UNITATE ÎNTRE CREȘTINII DIN SUA (Pentru alegerea lui Trump ca Președinte al SUA).[1] Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 6, versetul 24, https://biblia.resursecrestine.ro/matei/6

[2] State of the Union, From Wikipedia, the free encyclopedia, https://en.wikipedia.org/wiki/State_of_the_Union

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu