luni, 5 februarie 2018

HRISTOS ESTE TAINA SFINTELOR SCRIPTURI. ATITUDINEA NOASTRĂ FAȚĂ DE EL. (Din pagina pentru Luna Februarie, din „CALENDAR 2018”, editat de OASTEA DOMNULUI)

de pr.prof.Ion CiunguSlăvit să fie Domnul nostru Iisus Hristos, în fiecare moment, și de noi, în vecii vecilor !


Domnul nostru Iisus Hristos, Marele Preot Adevărat, Care ne iubește, Care prin Jertfa Propriei Sale Persoane Infinit de Sfântă, și Infinit de Înțeleaptă, și Infinit de Puternică, i-a răscumpărat pe oameni din sclavia lui Satan și din moartea eternă, ne reprezintă în fața Tatălui nostru Sfânt din Ceruri. Îi mulțumim frumos pentru Opera Lui de Răscumpărare și de Înfiere a oamenilor la Părintele Vieții Adevărate și Veșnice ! În icoana de mai sus, vedem în cartea deschisă două litere din alfabetul grecesc, prima și ultima literă din alfabet, numite ALFA și OMEGA. Iisus, în cartea Apocalipsa, Se numește pe Sine ALFA ȘI OMEGA, adică ÎNCEPUTUL și SFÂRȘITUL, cu alte cuvinte, El stăpânește lumea, universul, de la început până la sfârșit.Cruciulița OasteiSfântul Apostol Pavel l-a îndemnat pe ucenicul său Timotei astfel: “Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui Hristos Iisus. Nici un ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii, ca să fie pe plac celui care strânge oaste. Iar când se luptă cineva, la jocuri, nu ia cununa, dacă nu s-a luptat după regulile jocului.” (Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 2, versetele 3-5).[1]

În “CALENDAR 2018” editat de OASTEA DOMNULUI,[2] calendar creștin ortodox cu file mari (aprox. 40 cm/30 cm) la pagina pentru Luna Februarie, este o icoană frumoasă reprezentând-o pe Maica Domnului cu Pruncul Iisus în brațe, cu globul pământesc între mâna dreaptă a Maicii Domnului și mânuța stângă a Pruncului Iisus. Între degetul mare și degetul arătător ale Pruncului Iisus este o Cruce, în poziție oblică, cu capătul de jos atingând globul pământesc.


În partea stângă a icoanei este o poezie, alcătuită din nouă strofe, de Traian Dorz (1914-1989), poet și deținut politic,[3] ucenic al preotului ortodox Iosif Trifa (1888-1938).[4] Iosif Trifa a înființat, în anul 1923, OASTEA DOMNULUI, o mișcare de înviorare a credinței creștine în cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Scopul mișcării este ca oamenii să-L afle și să-L vestească pe Mântuitorul lumii, Domnul nostru Iisus Hristos Cel Răstignit și Înviat. De asemenea, OASTEA DOMNULUI are scopul de a lupta împotriva unor obiceiuri rele ale unor creștini, printre care : înjurăturile, alcoolismul, fumatul.În partea de sub icoană și de sub poezie sunt indicații calendaristice pentru Luna Februarie 2018.


În colțul din dreapta de jos al paginii este un citat din vestitul preot călugăr ortodox Arsenie Boca.[5] Transcriu, mai jos, de pe pagina respectivă, poezia și citatul despre care am amintit :
HRISTOS ESTE TAINA


Hristos este Taina Sfintelor Scripturi,
fiecare slovă poartă-al Lui Semn Sfânt,
peste toate-i umbra Sfintei Lui Făpturi,
Numele-i ascunde ficece cuvânt.


Din Geneza până la Apocalips,
prin versete umblă pașii lui Hristos,
uneori mai tainic, alteori deschis,
când fiind în umbră, când străluminos.


Ca printr-o pădure când e soare plin
trece El prin toată Biblia mereu ;
uneori L-ascunde câte-un tei ori pin
și-apoi iar străluce ca un Dumnezeu.


…De la-Ntâia Seară, cea din Început,
Până după Miezul Nopții cu profeți,
El e-Acel Luceafăr îndreptând tăcut
Ochii lor spre Ziua Marii Dimineți.


Dar din Dimineața Marii Lui Iviri,
când slăvit deschide Noul Legământ,
toate-i pier în fața marii străluciri,
e-n Etern Solstițiu Soarele Lui Sfânt.


...Se rotesc de-atuncea secole și spații,
când cu seri de beznă, când cu dimineți,
pier și nasc întruna alte generații,
- ci Hristos rămâne Veșnic și Măreț. ...Cercetați Scriptura în genunchi smeriți,
doar așa-i pătrundeți strălucitul semn;
numai ochi-n lacrimi pot privi uimiți
Taina și Minunea de pe-al Crucii lemn.


Cercetați Scriptura proșternuți pios,
mergeți pân`la Cruce și rămâneți Sus;
singura salvare-i numai în Hristos
și-o puteți cunoaște numai prin Iisus.


Cele Două Nume au un sfânt înscris,
Fiecare-ntr-însul cuprinzând un har:
în Hristos e unic Harul cel promis
și-n Iisus e harul de-al pătrunde clar.

(din vol. Eternele Poeme)Traian Dorz (1914-1989), poet creștin, misionar creștin, deținut politic, închis peste 17 ani.


Preotul ortodox Iosif Trifa (1888-1938), întemeietor, în anul 1923, al OASTEI DOMNULUI, mișcare de înviorare a credinței creștine, de combatere a înjurăturilor, a alcoolismului și a fumatului.


............................................................................................................Atitudinea noastră față de Domnul nostru Iisus Hristos

Față de Hristos Iisus din noi și de Duhul Său cel Sfânt, temelia și viața noastră cea după Dumnezeu, putem avea în vremea vieții noastre pământești una din cele două atitudini: fie trădarea lui Iuda, fie iubirea lui Ioan. De la acestea se decide soarta noastră în vecii vecilor. Dacă am trăi anii lui Matusalem, tot așa am face.Prin urmare: „Nu este nedreptate la Dumnezeu” când ne dă o plată veșnică pentru o mică decizie.


Preotul călugăr ortodox Arsenie Boca (1910-1989), pictor, teolog și duhovnic vestit, propus pentru a fi declarat sfânt.


............................................................................................................


Tatăl nostru Sfânt din Ceruri să fie slăvit, și de noi, în fiecare moment, prin Duhul Curat și Sfânt, adică, prin Spiritul Adevărului Mângâietor și Dătător de Viață al lui Iisus, în vecii vecilor!Maica Preacurată, Pururea Fecioara Maria, care de la Duhul Sfânt L-a născut pe Mântuitorului lumii, Domnul nostru Iisus Hristos, să fie slăvită, și de noi, în fiecare moment, în vecii vecilor!Toți Sfinții, Prietenii lui Dumnezeu, să fie lăudați, și de noi, în fiecare moment, în vecii vecilor!


.................................
[1] Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 2, versetele 3-5, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=79&cap=2

[2] Oastea Domnului, De la Wikipedia, enciclopedia liberă, https://ro.wikipedia.org/wiki/Oastea_Domnului
[5] Arsenie Boca, De la Wikipedia, enciclopedia liberă, https://ro.wikipedia.org/wiki/Arsenie_Boca


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu