vineri, 24 decembrie 2010

TEXTE LITURGICE IV


Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus, Doamne, slavă Ţie” (troparul Naşterii Domnului, Ceaslov, pp 438).

„Fecioara astăzi, pe Cel mai presus de fiinţă naşte şi pământul peştera, Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc şi magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi s-a născut Prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci.” (Condacul Naşterii Domnului, Ceaslov, pp 439).

„Cel ce mai înainte de luceafăr S-a născut, din Tatăl fără de maică, astăzi pe pământ S-a întrupat din tine fără de tată. Pentru aceasta steaua binevesteşte magilor; iar îngerii cu păstorii laudă naşterea ta cea mai presus de fire, ceea ce eşti plină de har” (alt condac al Naşterii Domnului, Ceaslov, pp 439).

„Celui ce a răsărit din Fecioara, mai-Marelui păstorilor, ca o oaie de turmă ai urmat, Părintele nostru Nicodim. Cu postul şi cu privegherea şi cu rugăciunile, te-ai făcut luminător sfinţit de cele cereşti, tămăduind sufletele celor ce aleargă la tine, cu credinţă. Pentru aceasta strigăm: Slavă Celui ce te-a preamărit pe tine; slavă celui ce ţi-a dat ţie putere; slavă Celui ce a arătat tuturor prin tine îndreptare.” (troparul sfântului Nicodim de la Tismana, Ceaslov, pp 439-440).




Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu