sâmbătă, 1 ianuarie 2011

TEXTE LITURGICE V


„În tot pământul s-a răspândit vestirea ta, că a primit cuvântul tău, prin care, cu dumnezeiască cuviinţă ai învăţat, firea celor ce sunt ai arătat, şi ai pus rânduială în obiceiurile oamenilor. Părinte cuvioase, preoţie împărătească, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.” (troparul sfântului Vasile, Ceaslov, pp 441-442).

            „Arătatu-te-ai temei neclintit Bisericii, dând tuturor oamenilor domnia cea nefurată, pecetluind-o cu învăţăturile tale, grăitorule de cele cereşti, Vasile cuvioase.” (Condacul sfântului, pp 442).

„Cela ce şezi pe scaun în chipul focului întru cei de sus, împreună cu părintele cel fără de început, şi cu dumnezeiescul tău Duh. Bine ai voit a Te naşte pe pământ, din Fecioara Maica Ta, ceea ce nu ştie de bărbat. Pentru aceasta te-ai şi tăiat împrejur, ca un om a opta zi. Slavă sfatului Tău celui preabun, slavă rânduielii tale, slavă smereniei Tale, Unule iubitorule de oameni” (Minei, 1 ianuarie, pp 13).

„Pogorându-se Mântuitorul la neamul omenesc, primit-a înfăşare cu scutece, nu s-a scârbit de trupeasca tăiere împrejur, Cel de opt zile după mamă şi fără început după Tată. Acestuia credincioşii să-I strigăm: Tu eşti Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi” (Minei, 1 ianuarie, pp 31).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu