miercuri, 22 decembrie 2010

TEXTE LITURGICE III


„La Vifleem împreună au alergat păstorii, vestind pe Păstorul cel adevărat, carele şade pe Heruvimi, şi s-a culcat în iesle, chip de prunc pentru noi luând, Doamne slavă Ţie;” (Vecernie, stihoavnă, Slavă,... Şi acum... Minei, 25 decembrie, pp 437).

            „În peşteră te-ai sălăşluit Hristoase Dumnezeule; ieslea te-a primit, păstorii şi magii Ţi s-au închinat. Atuncea s-au plinit propovăduirile Proorocilor; şi puterile îngereşti s-au mirat strigând şi zicând: Slavă smereniei Tale, unule Iubitorule de oameni.”(La Pavecerniţă, Slavă... Şi acum,..., 26 decembrie, pp 442).

            „Binecuvântată preaslăvită Maică neispitită de bărbat, înviază sufletul meu cel omorât, de păcate, şi îngropat în neastâmpărarea patimilor” (Utrenie, peasna 5, Şi acum,... a Născătoarei, Minei, 16 decembrie, pp 245).

„În peşteră Te-ai sălăşluit Hristoase Dumnezeule; ieslea pe Tine te-a primit; păstorii şi magii Ţie s-au închinat. Atuncia s-a împlinit proorocirea proorocilor şi puterile îngereşti s-au mirat strigând şi zicând: Slavă umilinţei Tale unule Iubitorule de oameni” (stihoavna, Şi acum... Utrenie, Minei, 16 decembrie, pp 245).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu