duminică, 12 decembrie 2010

TEXTE LITURGICE I

„Prea lăudată Stăpână, nădejdea şi întărirea credincioşilor, scăparea şi ajutorul; pe tine te rugăm, păzeşte de toată nenorocirea pe robii tăi, care cu credinţă se închină naşterii tale; rugându-te Lui, să se dăruiască sufletelor noastre pace şi mare milă.” (Slavă... şi acum... a Născătoarei la Vecernie, 8 decembrie, Minei, pp 121).
           
„Mântuitorul cel ce dă lumii scăpare de blestemul cel de demult, din tine se naşte, Fecioară, făcându-se om cela ce a făcut pe cuviosul Patapie izvor de vindecări, tuturor celor ce cu credinţă aleargă către dânsul” (Utrenie peasna 1 irmos, 8 decembrie, Minei, pp 121-122).

            „Venit-ai din fecioară nu sol, nici înger, ci Tu Însuţi Domnul te-ai întrupat şi m-ai mântuit pe mine tot omul. Pentru aceasta strig Ţie: Slavă puterii tale Doamne” (Utrenie peasna 4 irmos, 8 decembrie, Minei, pp 123).

„Din pruncie făcându-te iubitoare de fapte bune, şi întru dânsele bine sporind, te-ai făcut neguţătoare de lucruri mari, cumpărând cu cele pământeşti cele cereşti; cu cele vremelnice pe cele veşnice; cu viaţa cea stricăcioasă pe cea nestricăcioasă. În care acum desfătându-te, împreună cu fecioarele cele înţelepte roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre” (Vecernia mică, Slavă, glas 8, 7 decembrie pp. 104).

„Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu  să mântuiască sufletele noastre” (tropar Sfântul Nicolae, 6 decembrie, ceaslov, pp 433-434).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu