duminică, 8 aprilie 2018

PROFETUL DIN NAZARETde Alexandru Vlahuță


Azi, când sărbătorim Învierea Domnului nostru Iisus Christos, este potrivit să ne amintim de poezia Profetul din Nazaret, de Alexandru Vlahuță.
Iisus S-a coborât la iad și a predicat și celor care ÎL așteptau închiși acolo, în întuneric, Evanghelia sau Vestea Bună că au scăpat de moartea eternă, de sclavia lui Satan, și că sunt eliberați spre Tatăl nostru Sfânt din Ceruri.


S-au spăimântat stăpânii lumii
La glasul blândului profet
Şi un dușman văzură-n în fiul
Dulgherului din Nazaret!

El n-a venit să răzvrătească
Nu vrea pieirea nimănui;
Desculţ, pe jos, colindă lumea
Şi mulţi hulesc în urma lui.

Şi mulţi cu pietre îl alungă
Şi râd de el ca de-un smintit:
Dar el zâmbeşte tuturora
Atotputernic şi smerit!

El orbilor le dă lumină,
Şi muţilor le dă cuvânt,
Pe cei infirmi îi întăreşte,
Pe morţi îi scoală din mormânt.

Şi tuturor de o potrivă.
Împarte darul lui ceresc
Şi celor care cred într-însul,
Şi celor ce-l batjocoresc.

Urască-l cei fără de lege...
Ce-i pasă lui de ura lor?
El a venit s-aducă pacea
Şi înfrăţirea tuturor.

Din toată lumea asupriţii
În jurul lui s-au grămădit
Şi vijeliile de patimi
La glasul lui au amuţit:

"Fiţi blânzi cu cei ce vă insultă,
Iertaţi pe cei ce vă lovesc,
Iubiţi pe cei ce-n contra voastră
Cu dușmănie se pornesc"...

II
Cât bine, câtă fericire,
Şi câtă dragoste-ai adus!
Dar oamenii drept răsplătire
Pe cruce-ntre tâlhari te-au pus.

Au râs şi te-au scuipat în faţă
Din spini cununa ţi-au făcut,
Şi în deşarta lor trufie
Stăpâni asupră-ţi s-au crezut...

Aduceţi piatra cea mai mare
Mormântul să-i acoperiţi
Chemaţi străjerii cei mai ageri,
Şi străji de noapte rânduiţi...

III
S-au veselit necredincioşii
C-au pus luminii stăvilar,
Dar ea s-a întețit în focul
Durerilor de la Calvar,

Şi valurile-i neoprite
Peste pământ se împânzesc,
Ducând dreptate şi iubire
Şi pace-n neamul omenesc.

Voi toţi ce-aţi plâns în întuneric
Şi nimeni nu v-a mângâiat,
Din lunga voastră-ngenunchere
Sculaţi... Christos a Înviat!


Alexandru Vlahuță (5 septembrie 1858 – 19 noiembrie 1919)

…………….

Poezia Profetul din Nazaret cântată de Alexandru Mânzat, în 2012.

……………….

Viu este Mântuitorul lumii, Fiul Veșnic Iubit al Tatălui nostru Sfânt din Ceruri, Fiu Făcut Om de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria pentru mântuirea oamenilor, Domnul nostru Iisus Hristos. Să fim cu El în fiecare moment, în vecii vecilor!
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu