vineri, 16 martie 2018

DUHUL SFÂNT NE CHEAMĂ SĂ DEVENIM AZI UCENICI AI DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS ÎNTR-O LUME A IDOLILOR CARE CAUZEAZĂ MOARTE ȘI SUFERINȚĂ (din Conferința Consiliului Mondial al Bisericilor ținută la Arusha în Tanzania în perioada 8-13 martie 2018 ; articol în engleză din 15 martie 2018 ; traducere parțială)de pr. prof. Ciungu IonMântuitorul lumii, Domnul nostru Iisus Hristos, după Cina cea de Taină, S-a rugat Tatălui nostru Sfânt din Ceruri pentru ca apostolii Săi să fie uniți, dar de asemenea să fie uniți toți oamenii care cred în El. El S-a rugat astfel : “Dar nu numai pentru aceştia Mă rog, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine, prin cuvântul lor, Ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Şi slava pe care Tu Mi-ai dat-o, le-am dat-o lor, ca să fie una, precum Noi una suntem: Eu întru ei şi Tu întru Mine, ca ei să fie desăvârşiţi întru unime, şi să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit pe ei, precum M-ai iubit pe Mine. Părinte, voiesc ca, unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat, ca să vadă slava mea pe care Mi-ai dat-o, pentru că Tu M-ai iubit pe Mine mai înainte de întemeierea lumii.” (Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 17, versetele 20-24).[1]


Iisus, după Cina cea de Taină, Se roagă Tatălui nostru Sfânt din Ceruri pentru ca apostolii să fie uniți, și de asemenea să fie uniți toți oamenii care vor crede în El.
În data de 15 martie 2018, articolul A thousand Christians from around the globe warn of 'death-dealing forces' in the world today, (O mie de creștini din toată lumea avertizează cu privire la `forțele aducătoare de moarte` în lumea de astăzi), a fost publicat pe site-ul agenției nondenominaționale de știri creștine Christian Today, din Londra.  Traduc din acest articol câteva fragmente:“Mai mult de 1.000 de evanghelici și misionari din conferința Consiliului Mondial al Bisericilor referitoare la misiune mondială și la predicarea Evangheliei (CWME) au publicat o `Chemare la Ucenicie`avertizând cu privire la `forțele aducătoare de moarte`și la `acumularea șocantă de bogăție` în lume astăzi.”


“Creștinii de diferite tradiții din toată lumea, care s-au adunat în Arusha, Tanzania, pentru conferință, au zis într-o declarație statement, astfel: `În ciuda unor licăriri de speranță, a trebuit ca noi să luăm în considerare forțele aducătoare de moarte care acum clatină ordinea mondială și cauzează suferință asupra multor persoane. Am observat acumularea șocantă de bogăție datorată unui system financiar global, care îi îmbogățește pe puțini și îi sărăcește pe mulți.`”


“Declarația aceasta a adăugat că milioane de oameni sunt acum marginalizați de `sistemul imperial global` care `a făcut ca piața financiară să fie unul din idolii din vremea noastră și au întărit culturi ale dominației și discriminării`. “


“În această chemare s-a zis că `noi suntem chemați să proclamăm vestea bună a lui Iisus – plinătatea vieții, pocăința și iertarea păcatului, și promisiunea vieții eterne – în cuvânt și faptă, într-o lume violentă în care mulți sunt sacrificați idolilor morții și mulți încă n-au auzit Evanghelia`.”


În Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB) sunt multe denominațiuni creștine: Anglicane, Ortodoxe și Protestante. Biserica Catolică nu este membră în CMB, însă Papa Francisc a trimis un mesaj de susținere a temei conferinței.

..............................................................................................................

Aici am terminat de tradus din articolul respectiv.


Mesajul adresat de Patriarhul Ortodox Bartolomeu al Constantinopolului cu ocazia conferinței de la Arusha poate fi văzut și ascultat dacă se accesează următorul link:


..............................................................................................................


Populația Tanzaniei este de peste 55 de milioane de locuitori. Creștinii sunt 61,4%, islamicii 35,2%, credințe indigene 1,8%, alții 1,6%. Aceste date le-am luat din Enciclopedia liberă Wikipedia, varianta engleză, de la articolul „Tanzania”, de la subtitlul „Religion”.[2]


Procentele de creștini din Tanzania sunt astfel: 51% Romano-Catolici, 44% Protestanți. Ortodocși sunt cam 60.000. Aceste date le-am luat din Enciclopedia liberă Wikipedia, varianta engleză, de la articolul “Christianity in Tanzania”.[3]


..............................................................................................................


La conferința de la Arusha a participat și o delegație a Bisericii Ortodoxe Române.[4]

..............................................................................................................


Hallelujah ne-ncetat, Că Iisus a Înviat, Și e Viu cu Adevărat!


Hallelujah neclintit, Că Iisus a biruit!
[1] Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 17, versetele 20-24, https://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=17

[2] Tanzania, Religion, From Wikipedia, the free encyclopedia,      
[3] Christianity in Tanzania, From Wikipedia, the free encyclopedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_in_Tanzania
[4] Alexandru Briciu, Conferință teologică la Arusha, în Tanzania, ZIARUL Lumina, 14 martie 2018, http://ziarullumina.ro/conferinta-teologica-la-arusha-in-tanzania-131635.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu