marți, 26 decembrie 2017

2017: PREOȚI ORTODOCȘI ROMÂNI ANTIECUMENIȘTI CATERISIȚI

de pr.prof. Ion Ciungu

Apostolul Ioan a zis către Domnul nostru Iisus Hristos, următoarele: "Învăţătorule, am văzut pe cineva scoţând demoni în numele Tău, care nu merge după noi, şi l-am oprit, pentru că nu merge după noi. Iar Iisus a zis: Nu-l opriţi, căci nu e nimeni care, făcând vreo minune în numele Meu, să poată, degrabă, să Mă vorbească de rău. Căci cine nu este împotriva noastră este pentru noi. Iar oricine vă va da să beţi un pahar de apă, în numele Meu, fiindcă sunteţi ai lui Hristos, adevărat zic vouă că nu-şi va pierde plata sa." (Marcu 9,38-41).[1]


Prea Sfântă Treime, Te rugăm frumos, ai milă de noi! Unitatea curată și nedespărțită dintre Persoanele Prea Sfintei Treimi (Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt) este modelul la care sunt chemați membrii Bisericii Creștine.(a. Introducere; b. Preoți ortodocși români antiecumeniști caterisiți; c. Preotul-profesor universitar grec Theodor Zisis caterisit duce lupta antiecumenistă mai departe, ca și ceilalți antiecumeniști)


a. Introducere

De multe ori, fiecare dintre noi, în viața de zi cu zi, nu ținem cont de recomandările Mântuitorului lumii, Domnul nostru Iisus Hristos ! De multe ori Îl neglijăm ! Vai de noi !

Având în vedere că Mântuitorul vrea ca Lucrarea Lui Evanghelică să nu fie oprită, nici în interiorul Liniei Apostolilor, nici în exteriorul ei, apare întrebarea: Oare ierarhii creștini ortodocși români care i-au oprit de la slujire pe preoții antiecumeniști au ținut cont de cuvintele Mântuitorului ca oamenii care lucrează bine în Numele Lui să nu fie opriți?


În urma Sinodului Inter-Ortodox din insula Creta, din iunie 2016, au apărut dezacorduri serioase în interiorul Bisericilor Ortodoxe. De fapt, chiar mai înainte de Sinod, în sensul că nu toate Bisericile Ortodoxe Naționale au participat (din 14 au fost absente 4: Biserica Rusă, Biserica Antiohiei, Biserica Georgiei și Biserica Bulgariei). Apoi, dintre ierarhii ortodocși prezenți, nu toți au fost de acord cu actele Sinodului, și deci, unii nu le-au semnat. “Din cei 162 de episcopi prezenți, un număr total de 33 de ierarhi, adică 1 din 5 (20%) nu au semnat documentul, inclusiv 5 episcopi din partea Patriarhiei de Constantinopol.”[2]


Astfel că s-a format o mișcare contra Sinodului din Creta. Cei care fac parte din această mișcare spun că prin aprobarea actelor Sinodului din Creta a fost trădată Ortodoxia, adică învățătura creștină corectă, căci s-a cedat din ortodoxie în favoarea ecumenismului, iar ecumenismul este o adunătură de erezii, adică de învățături greșite.

Antiecumeniștii consideră că prin ecumenism se urmărește distrugerea credinței creștine adevărate, căci Consiliul Mondial al Bisericilor este produsul masoneriei și este erezia ereziilor.

Pe poziție antiecumenistă au fost preoți-teologi români importanți, ca Dumitru Stăniloae, Gheorghe Calciu-Dumitresa, Arsenie Papacioc, Ilie Cleopa, Iustin Pârvu, Arsenie Boca, Ioanichie Bălan, Sfântul sârb Iustin Popovici. Toți aceștia sunt acum în lumea de dincolo. Actualul episcopul român de la Mănăstirea Bănceni, din Ucraina, Longhin Jar, vestit și pentru cei aproximativ 500 de copii de care are grijă, este de asemenea contra ecumenismului.


Lupta antiecumenistă actuală se pare că-și are originea și susținerea în Grecia. Theodor Zisis, preot-professor universitar de teologie, grec, este unul dintre reprezentanții principali ai luptei antiecumeniste, alături de unii monahi de la Muntele Athos, între care monahul Sava care a ținut și ține conferințe antiecumeniste în diferite orașe din România.


În România au urmat luări de poziție din partea unor preoți contra ierarhilor care au semnat actele Sinodului din Creta. Astfel, unii preoți ortodocși români au refuzat să-i mai pomenească la slujbe pe ierarhii pro-Creta, iar unii ierarhi i-au suspendat din funcție pe acei preoți, adică i-au caterisit.


Antiecumeniștii au tipărit o Broșură antiCreta, a cărei apariție și distribuire gratuită a fost anunțată în 2 aprilie 2017 :


Cancelaria Sfântului Sinod a tipărit o Broșură proCreta, a cărei apariție a fost anunțată în 2 august 2017:


Antiecumenistii se adună in sinaxe, așa cum au făcut de ex., la Botosani, duminică, 18 iunie 2017, la Krasnodar, Rusia, in perioada 4-5 octombrie 2017, la Salonic în 19 decembrie 2017, etc.


b. Preoți ortodocși români antiecumeniști caterisiți în anul 2017


1. Primul preot ortodox român caterisit pentru că a refuzat să-l mai pomenească la slujbe pe episcopul Andrei Moldovan, de care aparținea, este preotul doctor în teologie Ciprian-Ioan Staicu, din Sfântul Gheorghe, jud. Covasna. El a fost caterisit în data de 10 ianuarie 2017.[3]2. Al doilea preot ortodox român caterisit, în 26 ianuarie 2017, pentru că a refuzat să-l mai pomenească la slujbe pe episcopul Andrei Moldovan, de care aparținea, a fost ieromonahul (preot călugăr) Onisim Banu, de la Mănăstirea Făgețel, jud. Harghita.[4]


3. Al treilea preot ortodox român caterisit, pentru că a refuzat să-l mai pomenească la slujbe pe episcopul Vincențiu Grifoni, de care aparținea, este Claudiu Buză, din Urziceni, jud. Ialomița. I s-a comunicat caterisirea pe data de 17 februarie 2017.[5]


4. Al patrulea preot ortodox român caterisit, pentru faptul că a refuzat să-l mai pomenească la slujbe pe arhiepiscopul Irineu Pop, de care aparținea, este Ioan Miron, de la Turdaș, jud. Alba.[6] Pe 9 martie 2017 i s-a comunicat sentința.


5. Al cincilea preot ortodox român caterisit , pentru faptul că a refuzat să-l mai pomenească la slujbe pe episcopul Sofronie Drincec de la Oradea, de care aparținea, este Cosmin Tripon, de la Beiuș, jud. Bihor. A fost caterisit în martie 2017.[7]


6. Al șaselea preot ortodox român caterisit, pentru că a refuzat să-l mai pomenească la slujbe pe arhiepiscopul Varsanufie Gogescu de la Vâlcea, de care aparținea, este Grigorie Sanda de la Schitul Lacul Frumos, (Vâlcea). A primit vestea caterisirii în 19 mai 2017.[8]


7. Al șaptelea preot ortodox român caterisit, pentru că a refuzat să-l mai pomenească la slujbe pe arhiepiscopul și mitropolitul Teofan Savu de la Iași, de care aparținea, este Pamvo Jugănaru de la Rădeni, jud. Neamț. I s-a comunicat caterisirea în 22 mai 2017.[9]


8. Al optulea preot ortodox român caterisit, pentru că a refuzat să-l mai pomenească la slujbe pe arhiepiscopul și mitropolitul Teofan Savu, de care aparținea, este Ioan Ungureanu, de la parohia Schit Orășeni, jud. Botoșani. I s-a comunicat caterisirea în iulie 2017.[10] Aici lucrurile s-au complicat mai mult, căci membrii parohiei îl susțin pe preot în lupta lui pentru apărarea ortodoxiei contra ecumenismului. În 12 noiembrie 2017 situația era astfel: “Poporul credincios s-a adunat. Parintele Ioan Ungureanu e din nou la Altar. Jandarmii nu au sau refuza in continuare sa arate vreun document in baza caruia au facut tandari usa. Cel care a avut mandat de la Teofan Savu, Chirilă Florin (foto), l-a apucat de gât pe părintele Ioan târandu-l afară, sub privirile jandarmilor și bodyguarzilor. Un alt fapt grav, pe lângă ușile sparte, este că au tăiat funiile la clopote, un gest pe care doar păgânii, dușmanii Bisericii, l-ar face.”[11]

……………………………………

Complicate s-au arătat lucrurile și la parohia Pietroasa-Sutești, jud. Vâlcea, unde preotul Claudiu Maria a reluat nepomenirea arhiepiscopului Varsanufie Gogescu, în mai 2017. [12]

……………………………………c. Preotul-profesor universitar grec Theodor Zisis caterisit duce lupta antiecumenistă mai departe, ca și ceilalți antiecumeniști


Să ne amintim că pe data de 5 martie 2017, în Prima Duminică din Postul Paștilor, cu ocazia Duminicii Ortodoxiei, când se sărbătorește triumful Ortodoxiei asupra tuturor ereziilor, preotul Theodor Zisis, în Biserica Sfântul Antonie cel Mare din Salonic, a anunțat că nu-l mai pomenește pe mitropolitul Anthimos la slujbă, din cauza faptului că acesta s-a aliniat la erezia ecumenistă a Sinodului din Creta, ținut în iunie 2016.[13]

Pe data de 16 martie 2017, site-ul ortodox rus ORTHODOX CHRISTIANITY anunța că episcopul Anthimos l-a suspendat pe preotul Theodor Zisis de la datoriile preoțești, l-a exocumicat.[14]

Într-un articol recent, de la frații ortodocși ruși, observăm că preotul Theodor Zisis președinte al Institutului de Studii Patristice, cu ocazia Sinaxei Clericilor și Monahilor Greci Împotriva Ecumenismului, ținută marți 19 dec. 2017 la Salonic, a rezumat activitățile Sinaxei desfășurate în cursul anului trecut. Între altele putem observa următoarele:


"Sinaxa în mod ferm a respins două extreme în care au căzut anumiți frați antiecumeniști: Credința că nepomenirea unui ierarh aflat în funcție oficială este în mod automat un act de schismă la o extremă, și credința că numai cei care încetează pomenirea alcătuiesc Biserica, în timp ce chiar cei care mărturisesc corect dar continuă să-și pomenească ierarhii sunt eretici la cealaltă extremă. Prima a fost descrisă de Sinaxă ca reflectând o atitudine papală, în timp ce a doua provine dintr-o serioasă lipsă de discernământ și dintr-un zel deplasat."[15]

A fost prezentat un calendar pe anul 2018, în care sunt amintiți mari sfinți care au mărturisit credința corectă și au întrerupt pomenirea episcopilor eretici într-un timp sau altul al Istoriei Bisericii. De asemenea, a fost prezentată broșura “Încetarea Pomenirii Nu este Schismă”, în care preotul Theodor subliniază faptul că nepomenitorii au drept scop să se disocieze de erezie, nu de Biserică.Monahul Sava Lavriotul de la Muntele Athos a venit la București în 15 decembrie 2017 pentru “a ne vorbi despre ortodoxie – dreapta credință – despre ecumenism, despre îngrădirea de panerezia ecumenistă, despre cum ne învață Sfinții Părinți prin Sfintele Canoane, să ne comportăm față de erezie, atât ca mireni, cât și ca preoți ortodocși.” Cuvântările lui înregistrate pot fi urmărite pe site-ul romanortodox.info.[16]


Despre situația periculoasă pentru unitatea Bisericii Ortodoxe, apărută după Sinodul din Creta din iunie 2016, găsim o examinare ortodoxă făcută de protopresbiterul Peter Heers, profesor de Vechiul și Noul Testament, la Seminarul Ortodox Sfânta Treime din Jordanville, New York. El aparține de Biserica Ortodoxă Rusă din Afara Rusiei.Peter Heers a prezentat o conferință în 21 martie 2017, în care, printre altele, spune că există o presiune în creștere asupra tuturor păstorilor Bisericii de a răspunde patristic față de pericolul apărut cu privire la unitatea Bisericii, prin Sinodul din Creta, care a fost plănuit rău, și dus la îndeplinire rău, și este anti-ortodox. Amănunte, la următorul link:[17]
………………………………………………………

Lucrurile nu sunt simple! Să ne rugăm pentru unitatea Bisericii întemeiate de Mântuitorul lumii, Fiul Veșnic Iubit al Tatălui nostru Sfânt din Ceruri, Fiu Făcut Om de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria pentru mântuirea oamenilor, Domnul nostru Iisus Hristos ! Știm că El ne-a spus că Biserica Lui nu va fi biruită de mulțimea de diavoli care vin din iad spre ea ca să o desființeze.[18]


Kyrie, eleison ! Kyrie, eleison! Kyrie, eleison! (Doamne Iisuse, ai milă! Doamne Iisuse, ai milă ! Doamne Iisuse, ai milă !)

.......................................


Despre ereziile din timpurile noastre s-ar putea întâmpla să dorim să (re)vedem următorul articol:

Despre contradicțiile din interiorul Bisericii, de data aceasta din Biserica Romano-Catolică, putem vedea unele aspecte și din următorul articol:


[1] Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 9, versetele 38-41, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=53&cap=9
[2] Pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu, Cine nu a semnat trădarea Ortodoxiei în Creta? ACTELE OFICIALE !!!, Asociația „Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”,  http://prieteniisfantuluiefrem.ro/2016/09/13/cine-nu-a-semnat-tradarea-ortodoxiei-in-creta-actele-oficiale/

[3] Pr.dr. Ciprian-Ioan Staicu, Mascarada de proces de care am avut parte la Miercurea-Ciuc (10 ianuarie 2017), Asociația „Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”,  12 ianuarie 2017, http://prieteniisfantuluiefrem.ro/2017/01/12/mascarada-de-proces-de-care-am-avut-parte-la-miercurea-ciuc-10-ianuarie-2017/
[4] Ieromonahul Onisim Banu a fost caterisit de ecumeniști, Glasul Strămoșesc, 27 ianuarie 2017, 
[5] Preot Claudiu Buză, De la Ana la Caiafa!, Ortodoxia mărturisitoare,  9 martie 2017,  https://ortodoxiamarturisitoare.wordpress.com/2017/03/09/de-la-ana-la-caiafa/
[6] Preot Claudiu, Părintele Ioan Miron a fost încununat de ecumeniști printr-o ”caterisire” necanonică…, Ortodoxia mărturisitoare, 10 martie 2017, https://ortodoxiamarturisitoare.wordpress.com/2017/03/10/parintele-ioan-miron-a-fost-incununat-de-ecumenisti-printr-o-caterisire-necanonica/
Pr. Ciprian Staicu, Părintele Ioan Miron din comuna Turdaș (județul Alba), dragul meu prieten, este chemat la judecată de ecumeniști, Asociația „Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”,  13 februarie 2017, http://prieteniisfantuluiefrem.ro/2017/02/13/parintele-ioan-miron-din-comuna-turdas-judetul-alba-dragul-meu-prieten-este-chemat-la-judecata-de-ecumenisti/
[7] Dan Simai, Pedepsit pentru credinţă! În premieră, episcopul Sofronie a răspopit un preot pentru că refuză să îl mai pomenească la slujbe, BIHOREANUL, 22 martie 2017, https://m.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-6/pedepsit-pentru-credinta-in-premiera-episcopul-sofronie-a-raspopit-un-preot-pentru-ca-refuza-sa-il-mai-pomeneasca-la-slujbe-132985.html
[8] Preot Claudiu Buză, Părintele Grigorie de la Lacul Frumos, după o lungă perioadă de umilință și prigoană, a fost ,, caterisit” de apostați!, Ortodoxia mărturisitoare, 19 mai 2017, https://ortodoxiamarturisitoare.wordpress.com/2017/05/19/parintele-grigorie-de-la-lacul-frumos-dupa-o-lunga-perioada-de-umilinta-si-prigoana-a-fost-caterisit-de-apostati/
[13] WELL-KNOWN THEOLOGIAN ARCHPRIEST THEODORE ZISIS CEASES COMMEMORATION OF METROPOLITAN OF THESSALONIKI, ORTHODOX CHRISTIANITY, Moscow, March 15, 2017, http://orthochristian.com/101874.html
[14] FR. THEODORE ZISIS SUSPENDED FROM PRIESTLY DUTIES, EXCOMMUNICATED, Moscow, March 16, 2017, http://orthochristian.com/101912.html

[15] SYNAXIS OF GREEK CLERGY AND MONASTICS AGAINST ECUMENISM HELD IN THESSALONIKI, ORTHODOX CHRISTIANITY, Thessaloniki, December 22, 2017, http://orthochristian.com/109450.html
Prin România au avut și au loc conferințe organizate de cei care susțin Sinodul din Creta (de ex., Conferința organizată de medicul Pavel Chirilă, la Piatra Neamț, în septembrie 2016),


VIDEO: Inregistrarea Conferintei pro Marele Sinod, de la Piatra Neamt, organizata de homeopatul PAVEL CHIRILA (Asociatia Christiana) / REACTIA SALII, https://saccsiv.wordpress.com/2016/09/18/video-inregistrarea-conferintei-pro-marele-sinod-de-la-piatra-neamt-organizata-de-homeopatul-pavel-chirila-asociatia-christiana-reactia-salii/


dar și de cei care sunt contra (de ex., Conferințe ținute la Oradea, Beiuș, Brașov, București etc, acum recent în octombrie 2016, de călugări veniți de la Muntele Athos).


VIDEO: Conferinta Monahilor din Athos la Brasov
VIDEO: Conferinta Monahilor din Athos la Bucuresti / Concluzie: MERGETI UNDE NU SUNT POMENITI IERARHI ERETICI
VIDEO: Conferinta GHERON SAVA si MIHAI-SILVIU CHIRILA, aprilie, Iasi / Despre SINAXA DIN GRECIA, prigoana, “schisma”, nepomenire
În 12 octombrie 2016, Biroul de Presă al Patriarhiei Române comunica faptul că monahii care țin conferințe prin diferite orașe ale țării nu au binecuvântare din partea niciunui ierarh din Biserica Ortodoxă Română și nici din partea mănăstirilor de la Muntele Athos, și că sunt “neascultători și dezbinători.” Așa aflăm din articolul “Precizare privind conferințele realizate de așa zișii `monahi mărturisitori` aghioriți”, publicat de Gheorghe Anghel, pe BASILICA.RO


Gheorghe Anghel, Precizare privind conferințele realizate de așa zișii “monahi mărturisitori” aghioriți, BASILICA.RO., 12.10. 2016, http://basilica.ro/precizare-privind-conferintele-realizate-de-asa-zisii-monahi-marturisitori-aghioriti/


[17] Protopresbyter Peter Heers, The "Council" of Crete and the New Emerging Ecclesiology: An Orthodox Examination, ORTHODOX ETHOS, March 21, 2017, https://orthodoxethos.com/post/the-council-of-crete-and-the-new-emerging-ecclesiology-an-orthodox-examination
[18] Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 16, versetul 18, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=16

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu