miercuri, 27 decembrie 2017

ATEI, MUTANȚI, AUTIȘTI, SCHIZOFRENICI, STÂNGACI (despre un studiu academic publicat în engleză în 20 decembrie 2017)de pr. prof. Ion Ciungu“Zis-a cel nebun în inima sa: `Nu este Dumnezeu!` Stricatu-s-au oamenii şi urâţi s-au făcut întru îndeletnicirile lor. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul.” (Psalmul 13,1)[1]

Cred întru Unul Dumnezeu Tatăl Atotținătorul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute ... Și întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu ... Și întru Duhul Sfânt Domnul de viață Făcătorul ...

Trei cercetători universitari au publicat în 20 decembrie 2017 un articol în care își prezintă rezultatele cercetării lor, adică ei consideră că ateismul se datorează unei mutații genetice ca și autismul, schizofrenia și folosirea mâinii stângi în loc de dreapta.

Ei spun că această mutație genetică este rezultatul slăbirii selecției naturale în perioada industrializată caracterizată prin dezvoltarea îngrijirii medicale și îmbunătățirea condițiilor de trai. În această perioadă s-au produs mutații genetice vătămătoare sănătății, slăbind selectarea credinței în Dumnezeu.

În perioada preindustrială credința în Dumnezeu era selectată, adică era prețuită de societate și transmisă genetic, ca și alte atribute, prin selecție naturală, căci ea era de folos societății în general, aducând stabilitate, sănătate mintală și comportament social mai bun.

Oamenii religioși de azi sunt o populație rămasă normală din punct de vedere genetic din timpurile preindustriale. Restul sunt mutanți. Deși ateii au un grad ridicat de inteligență, ei vor dispărea căci nu se reproduc suficient.


Cercetătorii sunt următorii: Edward Dutton de la Ulster Institute for Social Research, London, Regatul Unit, Guy Madison de la Umeå University, Umeå, Suedia și Curtis Dunkel, de la Western Illinois University, Macomb, SUA.


Articolul lor este intitulat astfel: The Mutant Says in His Heart, “There Is No God”: the Rejection of Collective Religiosity Centred Around the Worship of Moral Gods Is Associated with High Mutational Load[2] (Mutantul Zice în Inima Sa, “Nu există Dumnezeu”: Respingerea Religiozității Colective Centrată În Jurul Adorării Dumnezeilor Morali Este Asociată cu Înaltă Sarcină Mutațională).


Traduc rezumatul studiului lor:


REZUMATIndustrializarea duce la o selecție relaxată și astfel la acumularea de mutații genetice vătămătoare pentru sănătate. Noi argumentăm că religia este o trăsătură selectată care totdeauna a fost extrem de sensibilă la sarcina mutațională. Argumentăm mai departe că o formă specifică de religiozitate a fost selectată în societățile complexe până la industrializare pe baza adorării colective a divinităților morale. Cu relaxarea selecției, noi prezicem degenerarea acestei forme de religie și diverse deviații de la ea. Aceste deviații, totuși, s-au corelat totdeauna cu aceiași indicatori pentru că ele au fost totdeauna toate susținute de sarcina mutațională. Noi testăm această ipoteză folosind două deviații foarte diferite: ateismul și credința paranormală. Examinăm asocierile dintre aceste deviații și patru indicatori ai sarcinii mutaționale: (1) starea generală de sănătate slabă, (2) autismul, (3) asimetria fluctuantă, (4) folosirea mâinii stângi în loc de dreapta. O revizuire sistematică a literaturii combinată cu cercetarea elementară asupra tendinței de a folosi într-un mod mai natural mâna dreaptă, sau stânga, demonstrază că ateismul și/sau credința paranormală este asociat(ă) cu toți acești indicatori ai sarcinii mutaționale înalte.


............................................................................................

Pentru cine consideră că rezumatul de mai sus este cam concentrat și prea de specialitate, poate vedea câteva articole apărute pe baza studiului amintit, în care lucrurile sunt cumva mai accesibile.

- Atheists are more likely to be left handed, study finds[3]

-  Atheism is down to a genetic mutation, claims academic study[4]

-        -- RELIGIOUS PEOPLE LIVE HEALTHIER, LONGER LIVES—WHILE ATHEISTS COLLECT MUTANT GENES[5]
………………………………………………………………………………………………………….

Să ne mai amintim de un studiu psihologic despre atei, publicat în august 2017 : “UN OM UCIGAȘ ÎN SERIE PROBABIL CĂ E UN ATEU (așa cred 60% din respondenți ; studiu psihologic, 2017)”.[6]

Și încă de unul: „DESPRE FANATISMUL ATEIST (fanaticii atei au omorât mult mai mulți oameni decât Extremiștii Islamici și Inchiziția laolaltă)”, publicat în 16 august 2017.[7]

Și încă de unul: „ÎNVĂȚĂMÂNTUL E ÎNCĂ CONSTRUIT PE O PLATFORMĂ ATEISTĂ (în Rusia, 2017) (tineretul și educația în Rusia, interviu cu rectorul Universității Ortodoxe din Moscova)”, publicat în 22 august 2017.[8]

...........................................................................................................


Mult Iubit și Frumos slăvit să fie în fiecare moment Bunul Dumnezeu Veșnic, Atotînțelept, Atotputernic și Iubitor de oameni, Tatăl nostru Sfânt din Ceruri!
[2] Dutton, E., Madison, G. & Dunkel, C. Evolutionary Psychological Science (2017), The Mutant Says in His Heart, “There Is No God”: the Rejection of Collective Religiosity Centred Around the Worship of Moral Gods Is Associated with High Mutational Load    https://doi.org/10.1007/s40806-017-0133-5
[3] Olivia Rudgard, Atheists are more likely to be left handed, study finds, The Telegraph, 21 December 2017, http://www.telegraph.co.uk/news/2017/12/21/atheists-likely-left-handed-study-finds/
[4] Harry Farley, Atheism is down to a genetic mutation, claims academic study, Christian Today, 22 Dec 2017, https://www.christiantoday.com/article/atheism-is-down-to-a-genetic-mutation-claims-academic-studyexecute1/122084.htm
[5] Katherine Hignett, RELIGIOUS PEOPLE LIVE HEALTHIER, LONGER LIVES—WHILE ATHEISTS COLLECT MUTANT GENES, Newsweek, 12/23/17, http://www.newsweek.com/religion-healthy-atheism-mutant-genes-756984

[6] Pr.prof. Ion Ciungu, UN OM UCIGAȘ ÎN SERIE PROBABIL CĂ E UN ATEU (așa cred 60% din respondenți ; studiu psihologic, 2017), Doi sau trei în numele lui Iisus, 13 august 2017, http://doisautreiinnumeleluiiisus.blogspot.ro/2017/08/un-om-ucigas-in-serie-probabil-ca-e-un_12.html

[7] Pr.prof. Ion Ciungu, DESPRE FANATISMUL ATEIST (fanaticii atei au omorât mult mai mulți oameni decât Extremiștii Islamici și Inchiziția laolaltă), Doi sau trei în numele lui Iisus, 16 august 2017, http://doisautreiinnumeleluiiisus.blogspot.ro/2017/08/despre-fanatismul-ateist_16.html
[8] Pr.prof. Ion Ciungu, ÎNVĂȚĂMÂNTUL E ÎNCĂ CONSTRUIT PE O PLATFORMĂ ATEISTĂ (în Rusia, 2017) (tineretul și educația în Rusia, interviu cu rectorul Universității Ortodoxe din Moscova), Doi sau trei în numele lui Iisus, marți 22 august 2017, http://doisautreiinnumeleluiiisus.blogspot.ro/2017/08/invatamantul-e-inca-construit-pe-o_22.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu