marți, 4 aprilie 2017

IISUS PRIVIT AZI CA PERSOANĂ ISTORICĂ

de Pr. Prof. Ion Ciungu


"Şi venind Iisus în părţile Cezareii lui Filip, îi întreba pe ucenicii Săi, zicând: Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului? Iar ei au răspuns: Unii, Ioan Botezătorul, alţii Ilie, alţii Ieremia sau unul dintre prooroci. Şi le-a zis: Dar voi cine ziceţi că sunt? Răspunzând Simon Petru a zis: Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu. Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: Fericit eşti Simone, fiul lui Iona, că nu trup şi sânge ţi-au descoperit ţie aceasta, ci Tatăl Meu, Cel din ceruri. Şi Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui. Şi îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor şi orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor Lui să nu spună nimănui că El este Hristosul." (Matei 16,13-20).[1]( a. Cartea „Anchetă despre Iisus ca persoană istorică”;  b. Articolul „Un american pe urmele lui Iisus ca persoană istorică”; c. Să ne mai amintim)


a.   Cartea „Anchetă despre Iisus ca persoană istorică”În luna martie 2017, a apărut în limba franceză cartea “Enquête sur le Jésus historique”, a scriitorului american catolic Robert J. Hutchinson, la editura Salvator, la prețul de 22 de euro, având 368 de pagini. Redau, în traducere, rezumatul cărții, așa cum l-am găsit pe pagina site-ului editurii Salvator :[2]

“După două secole de cercetare biblică și arheologică, adeseori cu nuanțe de scepticism, ce știm cu adevărat despre Iisus ca persoană în istorie ? Fără părtinire, dar cu ajutorul unei erudiții solide, eseistul american Robert J. Hutchinson a reluat ancheta. Conțin Evangheliile declarații ale unor martori oculari sau sunt false ? Este Iisus un nebun sau un personaj de legendă ? Au descoperit arheologii casa Lui ? A inventat Biserica personajul lui Mesia suferind ? Avea Iisus un mesaj secret ? Avem dovezi ale învierii Lui ? Care era identitatea Lui adevărată ? Atâtea întrebări pe care continuăm să ni le punem și pe care autorul le abordează fără să se eschiveze. După el, Iisus din Nazaret era chiar așa cum Îl descriu Evangheliile canonice : un profet ardent, curajos, charismatic, Care atrăgea mulțimile cu zecile de mii și fascina toată Palestina cu vestirea Sa deconcertantă și exaltantă despre Împărăția lui Dumnezeu prezentă în mijlocul oamenilor. Scrisă pentru sceptici ca și pentru credincioși, Enquête sur le Jésus historique  revelează modul în care Evangheliile sunt mai adevărate decât ceea ce mulți au crezut până atunci, și modul în care Iisus din Nazaret, departe de a fi un «țăran incult» era un rabbi cultivat, convins că misiunea Sa era de a salva omenirea de ea însăși.

Știrea despre apariția cărții Enquête sur le Jésus historique am găsit-o publicată în limba română cu titlul “Ancheta asupra lui Iisus Cel istoric: mass-media nu informeaza!”, pe data de 29 martie 2017, pe site-ul Lacasuri Ortodoxe.[3]

 Această carte a apărut în limba engleză în anul 2015, cu titlul “Searching for Jesus: New Discoveries in the Quest for Jesus of Nazareth---and How They Confirm the Gospel Accounts”, (Anchetă despre Iisus: Noi Descoperiri în Cercetarea cu privire la Iisus din Nazaret---și Cum Ele Confirmă Relatările Evangheliei). În prezentarea făcută cărții pe site-ul Amazon.com, Ediția Kindle, putem citi următoarele:
“Hutchinson arată că multe dintre ideile negative despre Iisus etalate în mass-media la fiecare sărbătoare de Crăciun și de Paști sunt tot mai mult depășite. Aceste portrete depășite ale lui Iisus, zice autorul, sunt bazate pe presupuneri, teorii și ipoteze nedovedite care sunt vechi de mai mult de un secol și au fost discreditate de cercetarea mai recentă.”[4]
b.   Articolul „Un american pe urmele lui Iisus ca persoană istorică”

În cotidianul catolic La Croix  a apărut, în data de 28 martie 2017, articolul Un Américain sur les traces du Jésus historique”, scris de Mélinée Le Priol, referitor la Robert J. Hutchinson și la cartea lui. Traduc acest articol, aici:[5]

„În timp ce Michel Onfray tocmai a publicat o carte în care pune sub semnul întrebării existența lui Iisus, La Croix  a întâlnit la Paris un autor american care apără teze opuse.
Pentru Robert Hutchinson, Iisus Cel Istoric este mai aproape de Cel Al Evangheliilor decât s-ar putea crede.

A combate un anumit «scepticism radical și neargumentat»: acesta este obiectivul lui Robert Hutchinson cu voluminoasa sa Enquête sur le Jésus historique , care tocmai a fost publicată în franceză. «Când eu am scris această carte, Michel Onfray încă n-o scosese pe a lui», precizează acest sexagenar californian cu un aer abil.

El face referință la ultima lucrare a autorului francez care tocmai a publicat la Flammarion un pamflet virulent și polemic : Décadence. De Jésus à Ben Laden, vie et mort de l’Occident. Acolo citim că civilizația occidentală «s-a născut dintr-o ficțiune», cea a lui Christos, personaj imaginar care pur și simplu n-ar fi existat niciodată.

«Existența lui Iisus ca persoană istorică, niciun universitar serios nu o contestă astăzi», tranșează în mod răspicat Robert Hutchinson, care este în trecere prin Franța pentru a-și promova cartea. Ceea ce îl interesează mai mult pe acest pasionat de exegeză biblică, vorbitor al limbii ebraice, și diplomat în teologie, sunt mai degrabă diferitele fețe care au fost atribuite lui Iisus în cursul secolelor: vindecător charismatic, reformator social, revoluționar opus în mod violent ocupației romane a Palestinei?

Descriind aceste portrete unul câte unul pe parcursul paginilor, autorul pare că încearcă să răspundă la întrebarea crucială a lui Iisus către ucenicii Săi, în Cezareea lui Filip: «Dar pentru voi, cine sunt Eu

Iisus, întemeietor al unei mișcări universale

Dacă acest catolic Robert Hutchinson, educat la iezuiți, răspunde cu mai puțină ardoare decât Sfântul Petru («Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel Viu»), acest lucru se explică fără îndoială din grija de a rămâne credibil în ochii unui public larg, în parte necreștin. «Pentru mine, Iisus este întemeietorul unei mișcări sociale și religioase universale», propune el cu prudență. «El a venit să o proclame la Ierusalim, în inima civilizației, chiar dacă știa că aceasta urma să-L coste viața

Când este întrebat ce se știe azi în mod sigur despre Iisus ca persoană în istorie, americanul nu poate să avanseze decât câteva afirmații: pentru el este «foarte probabil» că Cel care se numește Iisus a fost crescut la Nazaret, că a fost un bun cunoscător al legii iudaice, că a lucrat în construcții și că a murit prin răstignire. El menționează în mod deosebit în cartea sa ultimele descoperiri arheologice în Țara Sfântă, de ex., la Nazaret în 2008 și la Magdala în 2009.

Robert Hutchinson recunoaște că sursele necreștine ale antichității nu vorbesc prea mult despre Iisus, departe de așa ceva («Christus» nu este decât foarte pe scurt menționat la Tacitus sau chiar la Suetoniu). Dar el ține să amintească contextul: acela al unei provincii romane a Iudeii pe cât de îndepărtată pe atât de necunoscută.«Nu avem informații despre aproape niciun alt iudeu al epocii. Luați-l de exemplu pe Flavius Iosif, istoricul iudeu foarte prolix. Ei bine, el nu este menționat de niciun autor roman. De nici unul singur!»

Scepticismul în recul?

Enquête sur le Jésus historique dă o importanță deosebită la numeroși exegeți biblici (în principal anglo-saxoni) pe care Robert Hutchinson îi citează din abundență și la care se referă la sfârșitul fiecărui capitol. Dincolo de lecturile sale multiple, el zice că a întâlnit vreo zece din acești cercetători, mai ales în cursul a doi ani pe care i-a petrecut la Ierusalim pentru a învăța ebraica. Specialiștii de care se simte mai apropiat sunt britanicul Richard Bauckham, americanul Bart Ehrman sau chiar israelo-americanul Daniel Boyarin.
Ceea ce Robert Hutchinson deplânge, în mod deosebit, este o proastă mediatizare a cercetării actuale referitoare la Noul Testament: «Cea mai mare parte a teoriilor și ipotezelor sceptice care s-au dezvoltat din secolul al XIX-lea, mai ales cu foarte criticul Alfred de Loisy, nu mai sunt acceptate de experții recunoscuți, de vreo douăzeci de ani. Dar acest lucru nu este cunoscut de public și de mass-media! Deci, ei continuă să repete aceleași idei vechi, după care Iisus nu era decât un fanatic delirant, și [după care] Evangheliile nu sunt întemeiate pe niciuna din mărturiile oculare

La conferință în Paris

Robert Hutchinson totuși refuză lecturile literale ale Bibliei, amintind susținerea sa față de metoda istorico-critică aplicată de mai mult de o sută de ani la prestigioasa Școală biblică și arheologică franceză din Ierusalim.
Autorul va ține o conferință în franceză despre cartea sa, pe data de 3 aprilie care urmează, la orele 20, la Biserica Notre Dame d`Auteuil din Paris.”


c.    Să ne mai amintim

În articolul „Despre Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos” , publicat în 2011 pe site-ul Protopopiatului Ortodox Român Avrig, putem revedea câteva cărți expuse în paralel referitoare la Iisus ca persoană în istorie.[6]
În articolul “Creștinismul: Binecuvântare sau Povară pentru omenire?”, publicat pe site-ul Protopopiatului Ortodox Român Avrig, în 2010, în trei părți, putem revedea efectele bune ale lucrării lui Iisus de-a lungul istoriei.[7]
Mult iubit și frumos slăvit să fie Tatăl nostru Sfânt din Ceruri, și de noi, în fiecare moment, în vecii vecilor![1]Sfânta Evanghelia după Matei, capitolul 16, versetele 13-20, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=16
[2] SALVATOR, ENQUÊTE SUR LE JÉSUS HISTORIQUE, Résumé, http://www.editions-salvator.com/A-25000-enquete-sur-le-jesus-historique.aspx
[3] Redacția de Știri, Ancheta asupra lui Iisus Cel istoric: mass-media nu informeaza!, Lacasuri Ortodoxe, 29-III-2017, https://lonews.ro/manifestari-pro-campanie/23489-ancheta-asupra-lui-iisus-cel-istoric-mass-media-nu-informeaza.html
[4]Amazon Kindle Edition, Searching for Jesus: New Discoveries in the Quest for Jesus of Nazareth---and How They Confirm the Gospel Accounts, https://www.amazon.com/kindle/dp/B00WDJSWDS/ref=rdr_kindle_ext_eos_detail
[5] Mélinée Le Priol, Un Américain sur les traces du Jésus historique, Salvator, le 28/03/2017 à 17h40, http://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Un-Americain-traces-Jesus-historique-2017-03-28-1200835466
[6] Pr. Prof. Ion Ciungu, Despre Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, vineri, 2 decembrie 2011, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2011/12/despre-nasterea-domnului-nostru-iisus.html
[7] Pr.prof. Ion Ciungu, Creștinismul: Binecuvântare sau Povară pentru omenire? I , Protopopiatul Ortodox Român Avrig, vineri 15 octombrie 2010, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2010/10/crestinismul-binecuvantare-sau-povara.html
Pr.prof. Ion Ciungu, Creștinismul: Binecuvântare sau Povară pentru omenire? II , Protopopiatul Ortodox Român Avrig, vineri 15 octombrie 2010, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2010/10/crestinismul-binecuvantare-sau-povara_15.html
Pr.prof. Ion Ciungu, Creștinismul: Binecuvântare sau Povară pentru omenire? III , Protopopiatul Ortodox Român Avrig, vineri 15 octombrie 2010, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2010/10/crestinismul-binecuvantare-sau-povara_5280.html


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu