miercuri, 24 ianuarie 2018

GEORGIA SPERĂ SĂ INTRODUCĂ CURSURI DE ISTORIA RELIGIEI ÎN ȘCOLI, LA RECOMANDAREA PATRIARHULUI ILIA AL II-LEA (articol în engleză, din 23 ianuarie 2018; traducere)


de pr.prof. Ion Ciungu


La Iisus au fost aduși copii, ca să fie binecuvântați de El:

“Şi aduceau la El copii, ca să-Şi pună mâinile peste ei, dar ucenicii certau pe cei ce-i aduceau. Iar Iisus, văzând, S-a mâhnit şi le-a zis: Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu. Adevărat zic vouă: Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea. Şi, luându-i în braţe, i-a binecuvântat, punându-Şi mâinile peste ei.” (Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 10, versetele 13-16).[1]

”Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă; chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea.” (Pildele lui Solomon, capitolul 22, versetul 6).[2]
În data de 23 ianuarie 2018, articolul GEORGIA LOOKING TO INTRODUCE HISTORY OF RELIGION IN SCHOOLS”, a fost publicat pe site-ul ortodox rus ORTHODOX CHRISTIANITY, la categoria știri.[3]

Traduc acest articol, introducând subtitluri :Istoria Religiei ar trebui predată ca materie opțională în toate școlile din Georgia, spune Ministrul Educației

Guvernul Georgiei ia în considerare în această perioadă introducerea cursurilor de istoria religiei în școlile naționale, anunță Georgia Online.

Potrivit Ministrului Georgian al Educației, Mikhail Chkhenkeli, subiectul ar trebui să fie predat pe baza alegerii făcute de elev: “Eu cred că istoria religiei ar trebui predată ca materie opțională în toate școlile noastre, iar noi ne mișcăm în direcția aceasta.”Patriarhul Georgiei a recomandat în luna decembrie ca în școli să se predea Istoriei Religiei și Probleme de Spiritualitate

Sanctitatea Sa Catolicosul-Patriarh Ilia al II-lea a zis mai înainte, în timpul uneia dintre omiliile sale din luna decembrie că studiul istoriei religiilor și probleme de spiritualitate ar trebui să fie studiate în școli.Patriarhul Georgiei a recomandat în anul 2013 cursul Pregătirea pentru Viața de Familie

În anul 2013, Sanctitatea Sa de asemenea a propus introducerea unui curs numit Pregătirea pentru Viața de Familie,  “Preparation for Family Life,” cu scopul de a depăși problemele demografice.În școlile din Rusia se predau, la alegere, șase module religioase

Sistemul școlii ruse Russian school system are un sistem de cursuri intitulat “Principii de Bază ale Culturilor Religioase și ale Eticii Laice”, care constă din șase module: “Principii de Bază ale Culturii Ortodoxe”, “Principii de Bază ale Culturii Islamice”, “Principii de Bază ale Culturii Iudaice”, “Principii de Bază ale Culturii Buddhiste”, “Principii de Bază ale Culturilor Religioase ale Lumii”, și “Principii de Bază ale Eticii Laice”.În Grecia ierarhii continuă să lucreze pentru a păstra educația religioasă creștină ortodoxă în școli, considerând că este discriminată

Între timp, ierarhii greci Greek hierarchs continuă să lucreze cu fervoare pentru a păstra educația religioasă în țara lor, care, după cum consideră ei, face discriminare împotriva Sfintei Ortodoxii.

………………………………………………………………………………………………………….

Aici am încheiat de tradus articolul menționat.


Să ne amintim cum este privită în școlile din România ora de Religie creștină ortodoxă, și  cum sunt tratați profesorii care o predau :

Pe data de 10 martie 2017, pe site-ul agenției de știri BASILICA.RO, a Patriarhiei Române, a apărut articolul “Precizări privind prezența orelor de religie în școli”, publicat de Andrei Pau.

În acest articol se reamintește articolul 32, alineatul 7, din Constituția României, prin care se garantează libertatea învățământului religios. De asemenea, se reamintește că, potrivit Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), “în Europa, învățământul religios este profund legat de învățământul secular”. Citez din acest articol, lăsând sublinierile așa cum sunt în el:
“Dintre cele 46 de state membre ale Consiliului Europei (în anul 2007) doar în trei state religia nu este predată în școlile publice (Franța, Albania și Macedonia); ora de religie este obligatorie în 25 de state, în restul fiind facultativă sau opțională (conform celor reținute de CEDO în 9 octombrie 2007, cu ocazia judecării cauzei „Hasanși EylemZengin contra Turciei”, paragraful 30); iar în majoritatea statelor predarea religiei are caracter confesional (paragraful 31).

Majoritatea elevilor europeni au în programa școlară o oră de religie pe săptămână, însă în țări precum Germania, Austria, Irlanda, Cipru, Grecia, Italia și Croația au câte două ore, iar în Belgia au trei ore pe săptămână. În Germania, spre exemplu materia religie nu este doar parte din trunchiul comun, ci este chiar obligatorie, organizată de către culte și finanțată de către stat. Predarea este confesională. Situația este similară în Austria, Belgia, Cipru, Spania și Grecia.”

Este incorectă și injustă jignirea generalizată a profesorilor de Religie

În sfârșit, pentru a înțelege cum este privită  Ora de Religie în școlile din România, mai dau un citat din acest articol :

 “De asemenea, este incorectă şi injustă jignirea generalizată a unei categorii didactice profesionale, şi anume totalitatea profesoarelor şi profesorilor de religie. Aceste persoane realizează educarea religioasă a copiilor în școli din încredințarea a peste 2.000.000 de părinți care și-au înscris copiii la ora de religie (peste 90% dintre copii).”[4]

Ca să înțelegem mai mult pe această temă putem să (re)vedem și următoarele articole:

-      AVEM NEVOIE ȘI DE IISUS? (în special subpunctul c. Ora de Religie în școlile din România) ;- „NU VA RĂMÂNE AICI PIATRĂ PE PIATRĂ CARE SĂ NU SE RISIPEASCĂ” (2.800 de biserici se vor demola în Franța în anii care urmează!?)

………………………………………………………………………………………………………

Viu este Mântuitorul lumii, Fiul Veșnic Iubit al Tatălui nostru Sfânt din Ceruri, Fiu Făcut Om de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria pentru mântuirea oamenilor, Domnul nostru Iisus Hristos. Să fim cu El în fiecare moment, în vecii vecilor![1] Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 10, versetele 13-16, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=53&cap=10
[2] Pildele lui Solomon, capitolul 22, versetul 6, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=63&cap=22
[3] GEORGIA LOOKING TO INTRODUCE HISTORY OF RELIGION IN SCHOOLS, ORTHODOX CHRISTIANITY, Tbilisi, January 23, 2018, http://orthochristian.com/110128.html
[4] Andrei Pau, Precizări privind prezența orelor de religie în școli, BASILICA.RO, 10.03.2017, http://basilica.ro/precizari-privind-prezenta-orelor-de-religie-in-scoli/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu