duminică, 13 august 2017

UN OM UCIGAȘ ÎN SERIE PROBABIL CĂ E UN ATEU (așa cred 60% din respondenți ; studiu psihologic, 2017)de Pr. Prof Ion Ciungu


Iisus, Fiul cel Veșnic Iubit al Tatălui nostru Sfânt din Ceruri, Fiu Făcut Om pentru mântuirea oamenilor, ni S-a revelat pe Sine ca fiind Însuși Adevărul, și Însăși Viața, și ne spune că Diavolul de la început a fost ucigător de oameni, că nu suportă să stea în Adevăr, iar oamenii care ascultă de Diavolul, ascultând de minciunile Diavolului, vor și ei să ucidă oameni, chiar pe Fiul lui Dumnezeu Făcut Om (Ioan 8,44).[1]La Cina cea de Taină, Iisus îi răspunde apostolului Toma cum poate găsi calea spre Tatăl nostru Sfânt din Ceruri, adică numai printr-o legătură strânsă cu El Însuși, cu Iisus: ”Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.” (Ioan 14,6).[2]( a. Articol despre un Studiu psihologic referitor la un posibil ucigaș în serie; b. Omul ateu este om nebun, conform Bibliei; c. Horatius: Mânia este o nebunie de scurtă durată; d. Iisus ne îndeamnă ca nici măcar să nu ne mâniem)Probabilitatea ca un om ateu să fie ucigaș în serie este mai mare decât probabilitatea ca un om cu credință religioasă să fie ucigaș în serie, conform opiniei oamenilor chestionați cu privire la această problemă, după cum a constatat Will M Gervais, profesor de psihologie la universitatea din Kentucky, în urma unui studiu efectuat pe 3.256 de oameni din 13 țări, publicat online în 7 august 2017.

Universitatea din Kentucky, SUA.  Un studiu nou, condus de Will M. Gervais, profesor la această universitate,  sugerează faptul că majoritatea oamenilor presupun că ucigașii în serie ar fi ateia.   Articol despre un Studiu psihologic referitor la un posibil ucigaș în serie


Pe data de 10 august 2017, a apărut articolul “Is an atheist more likely to be a serial killer? Most people think so”, (Este mai probabil faptul ca un ateu să fie ucigaș în serie? Majoritatea oamenilor cred că da), publicat pe site-ul companiei de știri creștine non-denominațională Christian Today, de James Macintyre.[3] Studiul la care se referă Macintyre este intitulat “Global evidence of extreme intuitive moral prejudice against atheists”, (Evidență globală despre prejudecata morală intuitivă extremă împotriva ateilor), și a fost publicat în data de 7 august 2017, pe site-ul nature.com, de către un colectiv de autori în frunte cu Will M. Gervais.[4]


Traduc în continuare articolul lui James Macintyre, introducând subtitluri:

E mai probabil ca ucigașii în serie să fie atei decât credincioși în vreo divinitate

“Majoritatea oamenilor din lume presupun faptul că e mai probabil ca ucigașii în serie să fie atei decât credincioși în vreo divinitate, potrivit unui nou studiu care pare că revelează o `prejudecată` împotriva necredincioșilor.

Noul raport, care apare în revista Nature Human Behaviour, a fost bazat pe un sondaj efectuat asupra unui eșantion de peste 3.000 de oameni din 13 țări, incluzând atât state laice ca Olanda și Finlanda, cât și pe cele profund religioase ca Emiratele Arabe Unite, India și, într-o mai mică măsură, Statele Unite.

Chiar printre atei există de fapt o presupunere că moralitatea este legată de religie

Rezultatele par să sugereze că, chiar printre atei, există de fapt o presupunere că moralitatea este legată de religie.
Pentru acest studiu, condus de Will M Gervais, profesor de psihologie asociat la Universitatea din Kentucky, cercetătorii au sondat opinia a 3.256 de oameni din 13 țări din America de Nord, Europa, Asia și Orientul Mijlociu, colectând date despre vârsta lor, afiliația religioasă și credința în Dumnezeu sau zei. Participanții au completat un chestionar scurt referitor la vârsta lor, la etnicitate și afiliația religioasă, cu alegeri ca `ateu`, `agnostic` sau `niciuna`.  

Întrebările adresate au inclus o poveste imaginară

Întrebările adresate au inclus o poveste imaginară care îl descria pe un om care tortura animale pe când era copil, iar ca adult a ajuns să răpească și să omoare cinci oameni fără adăpost care sunt înmormântați în pivnița lui. Jumătate dintre subiecți au fost întrebați: `Care dintre aceste situații este mai probabilă? 1) Omul este învățător ; sau 2) Omul este învățător și nu crede în niciun fel de divinitate.

Cealaltă jumătate dintre subiecți au fost întrebați: `Care dintre situații este mai probabilă? 1) Omul este învățător; sau 2) Omul este învățător și are credință religioasă.`

Rezultatul a fost că 60% din oamenii cărora li s-a dat opțiunea au selectat că omul era ateu, în timp ce numai 30% dintre oamenii cărora li s-a dat opțiunea au selectat că el era cu credință religioasă.

Oamenii nu s-ar încrede în atei suficient încât să-i lase să aibă grijă de copiii lor

`Am folosit acest ucigaș în serie psihopat pentru că ne-am gândit că, chiar dacă oamenii nu s-ar încrede în atei suficient pentru a-i lăsa să aibă grijă de copiii lor, [totuși] nu ar presupune în mod automat că ateii sunt ucigași în serie,` a zis Dr Gervais.”b.   Omul ateu este om nebun, conform Bibliei


Numerotarea Psalmilor este diferită, în funcție de Biblia pe care o folosim. Însă, indiferent ce Biblie folosim, putem găsi doi Psalmi în care se face referință la omul care crede că nu există Dumnezeu, iar acel om este numit nebun.

Astfel, în Biblia Ortodoxă, care are la baza traducerii textul grecesc al Vechiului Testament numit Septuaginta, la Psalmul 13, versetul 1, scrie astfel:

“Zis-a cel nebun în inima sa: «Nu este Dumnezeu!» Stricatu-s-au oamenii şi urâţi s-au făcut întru îndeletnicirile lor. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul.”[5]

La fel este și în Biblia Greco-Catolică, din anul 1795, care are la baza traducerii de asemenea textul Septuaginta, și tot la Psalmul 13, versetul 1, găsim aceeași afirmație :
“Zis-au cel nebun întru inima sa:Nu easte Dumnezeu. Stricatu-s-au și urâți s-au făcut întru meșteșuguri, nu easte cel ce face bunătate, nu easte până la unul.”[6]

În schimb, în Biblia Romano-Catolică, care are la baza traducerii textul ebraic, aceeași afirmație o găsim la Psalmul 14, versetul 1 :

“A spus nebunul în inima sa:
«Nu este Dumnezeu!».
S-au corupt, au săvârşit lucruri abominábile;
nu-i nimeni care să facă binele.”[7]

La fel este și în Biblia Protestantă, care are la baza traducerii de asemenea textul ebraic, deci, diagnoza respectivă o găsim tot la Psalmul 14, versetul 1:
 “Nebunul* zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” S-au stricat** oamenii, fac fapte urâte; nu este niciunul care să facă binele.”[8]

Aceeași diagnoză o găsim și în Psalmul 52 din Bibliile bazate pe textul grecesc al Vechiului Testament numit Septuaginta, respectiv Psalmul 53 din Bibliile bazate pe textul ebraic.c.    Mânia este o nebunie de scurtă durată


„Mânia este o nebunie de scurtă durată; stăpânește-ți mintea (temperamentul), căci dacă nu se supune, îți comandă.” Este celebru acest citat din poetul latin Horațiu (65 – 8 î. Hr.). Nu-i rău să-l vedem și în latină, chiar dacă nu o prea studiem:  “Ira furor brevis est; animum rege, qui nisi paret, imperat.”[9]d.   Iisus ne îndeamnă ca nici măcar să nu ne mâniem


“Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: ‘Să* nu ucizi; oricine** va ucide va cădea sub pedeapsa judecăţii.’
 Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: ‘Prostule!’ va* cădea sub pedeapsa soborului; iar oricine-i va zice: ‘Nebunule’ va cădea sub pedeapsa focului gheenei.
Aşa că, dacă* îţi aduci darul la altar şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta,
lasă-ţi* darul acolo, înaintea altarului, şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul.
Caută* de te împacă degrabă cu pârâşul tău, câtă** vreme eşti cu el pe drum, ca nu cumva pârâşul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului şi să fii aruncat în temniţă.
 Adevărat îţi spun că nu vei ieşi de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuţ.”[10]


Mult iubit și frumos slăvit să fie Tatăl nostru Sfânt din Ceruri pentru educația pe care ne-o dă spre mântuirea sufletelor noastre , prin Fiul Său Veșnic Iubit, Fiu Făcut Om pentru Mântuirea oamenilor, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin Duhul Sfânt și Curat, adică prin Spiritul Adevărului Mângâietor, prin Care ne inspiră, dacă vrem să-L ascultăm, eliberându-ne de minciunile și de uciderile Duhului Necurat, în fiecare moment, pentru vecii vecilor![1] Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 8, versetele 40-44http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=8
[2]Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 14, versetul 6, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=14
[3]James Macintyre, Is an atheist more likely to be a serial killer? Most people think so, Christian Today, 10 august 2017, https://www.christiantoday.com/article/is.an.atheist.more.likely.to.be.a.serial.killer.most.people.think.so/111691.htm
[4]Will M. Gervais etc, Global evidence of extreme intuitive moral prejudice against atheists, nature.com, Published online: 07 August 2017, https://www.nature.com/articles/s41562-017-0151
[5]Psalmul 13, versetul 1, Biblia Ortodoxă, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=65&cap=13
[6] Psalm 13, versetul 1, Biblia de la Blaj, 1795, pag. 5, http://www.history-cluj.ro/Biblia/pag4.htm
[7] Psalmul 14(13), versetul 1, Biblia Catolică, http://bibliacatolica.ro/psalmi-psalmul-14/
[8] Psalmii, Capitolul 14, versetul 1, Biblia [Protestantă], https://biblia.resursecrestine.ro/psalmii/14
[9] Quintus Horatius Flaccus, Citate, De la Wikipedia, enciclopedia liberă, https://ro.wikipedia.org/wiki/Quintus_Horatius_Flaccus#Citate
[10] Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 5, versetele 21-26, https://biblia.resursecrestine.ro/matei/5

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu