duminică, 14 mai 2017

CREDINȚA RELIGIOASĂ ȘI APARTENENȚA NAȚIONALĂ ÎN EUROPA CENTRALĂ ȘI RĂSĂRITEANĂ

(studiu de la Pew Research Center, SUA, publicat în 10 mai 2017)

de Pr. Prof. Ion Ciungu


Mântuitorul lumii, Domnul nostru Iisus Hristos, ne întreabă și pe noi astfel: "Dar Fiul Omului, când va veni, va găsi, oare, credinţă pe pământ?" (Luca 18,8).[1]


Iisus spală picioarele apostolilor, dând exemplu de slujire celor care ÎL urmează“După ce le-a spălat picioarele şi Şi-a luat hainele, S-a aşezat iar la masă şi le-a zis: Înţelegeţi ce v-am făcut Eu? Voi Mă numiţi pe Mine: Învăţătorul şi Domnul, şi bine ziceţi, căci sunt. Deci dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul, v-am spălat vouă picioarele, şi voi sunteţi datori ca să spălaţi picioarele unii altora;  Adevărat, zic vouă: Nu este sluga mai mare decât stăpânul său, nici solul mai mare decât cel ce l-a trimis pe el.  Când ştiţi acestea, fericiţi sunteţi dacă le veţi face.” (Ioan 13,12-17).[2]

( a. Câți români cred în Dumnezeu, câți se roagă zilnic la Dumnezeu, etc ; b. Credința religioasă și apartenența națională în Europa Centrală și Răsăriteană; c. Iisus disprețuit în favoarea mândriei naționale?)


a.   Câți români cred în Dumnezeu, câți se roagă zilnic la Dumnezeu, etc

Dintre români, 95% spun că cred în Dumnezeu, dar numai 44% din români spun că se roagă zilnic la Dumnezeu. Așa rezultă dintr-un studiu realizat de Pew Research Center din Washington, în perioada 1 iulie - 18 octombrie 2015, pe 1.300 de respondenți. Studiul a fost mai extins, și s-a desfășurat în perioada iunie 2015 – iulie 2016,  cuprinzând 18 țări din regiunea Europei Centrale și Răsăritene, anume: Grecia, Serbia, România, Bulgaria, Polonia, Croația, Lituania, Ungaria, Estonia, Bosnia, Cehia, Moldova, Georgia, Ucraina, Belarus, Rusia, Letonia, și Armenia. Așa am aflat din articolul “How many Romanians believe in God, heaven and hell?”, publicat în data de 13 mai 2017, pe Romania-Insider.com, de Irina Popescu.[3]

În Cehia numai 29% au răspuns că cred în Dumnezeu, și numai 9% au răspuns că se roagă zilnic la Dumnezeu.

Revenind la români, printre altele, ne reamintim că 86% sunt ortodocși, 5% sunt catolici, 1% mahomedani, 1% atei. Aflăm și aspecte noi. De ex., când e vorba de credința în rai și iad, 81% din români au răspuns că cred în existența raiului, iar 71% cred în existența iadului. Studiul a cercetat și alte aspecte, de ex.: 48% au spus că identitatea lor religioasă este o chestiune de cultură națională/de tradiție familială, în schimb doar 32% au răspuns că identitatea religioasă este o chestiune de credință personală; 58% poartă simboluri religioase (ca de pildă, lănțișoare cu cruce în jurul gâtului); 23% consultă horoscoape, cărți de ghicit, prezicători ai viitorului; 30% cred în magie; 22% cred în reîncarnare; 69% cred în miracole; 44% cred în deochi (ochiul malefic); 85% consideră că homosexualitatea nu ar trebui acceptată în societate; peste un sfert din respondenți ar permite căsătoriile între persoane de acelașii sex.


b.   Credința religioasă și apartenența națională în Europa Centrală și Răsăriteană

La aproximativ un sfert de secol după căderea comunismului care a reprimat credința religioasă și a promovat ateismul, “religia s-a reafirmat și se reafirmă ca o parte importantă a identității individuale și naționale în multe țări ale Europei Centrale și Răsăritene”, după cum observăm din articolul “Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe”, publicat în data de 10 mai 2017, pe Pew Research Center.[4]

Sunt diferite tabele interesante în acest studiu. Dacă ne uităm, de ex., la procentul pe țări, ortodoxe și catolice,  referitor la mersul săptămânal la biserică, observăm că, în medie, procentul ortodocșilor este mai mic (nici jumătate) față de cel al catolicilor:
Dacă ne uităm la procentul care arată tăria relației dintre religie și identitatea națională, observăm că, în medie, această relație este mai puternică în țările ortodoxe (70%), față de cele catolice (57%):
Dacă ne uităm la țările cu populație majoritar ortodoxă, observăm procentele celor care afirmă că cultura lor este superioară :


În sfârșit, să mai observăm că majoritățile din țările ortodoxe privesc spre Rusia pentru a contracara Occidentul :c. Iisus disprețuit în favoarea mândriei naționale?

Ar trebui să nu ÎL disprețuim pe Mântuitorul în favoarea mândriei naționale, căci mândria duce la multe alte păcate grave. Smerenia lui Iisus duce la pace. Mândria, fie individuală, fie națională, duce la război și ucidere. Ne dăm seama că Iisus nu este suficient de prețuit nici la nivel inter-ortodox (știm că Rusia și Ucraina sunt în război din 2014), nici intra-ortodox (știm că, de ex., în România uciderea bebelușilor prin avort continuă în mod strigător la cer, nu este oprită, deși majoritatea se consideră creștini). Să ne reamintim că creștinii care se opun învățăturii lui Christos sunt antichriști. Amănunte pe această temă putem să revedem în articolul “IISUS CHRISTOS ȘI CREȘTINII DE AZI”, publicat în data de 1 august 2016, pe blogul Protopopiatului Ortodox Avrig.[5]

Să ne reamintim că nu putem să fim loiali față de doi domni în același timp, după cum ne învață Mântuitorul: "Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona." (Matei 6,24)[6] În această logică, profesorul catolic de Etică Teologică și Socială, Charles C. Camosy, de la Universitatea Fordham, din New York City, referindu-se la faptul că președintele american Trump a declarat ziua de 1 Mai ca "Zi a Loialității" în Statele Unite, a scris printre altele următoarele: "Când binele țării vine în conflict cu porunca lui Christos, loialitatea noastră trebuie să fie față de Christos." Mai multe pe această temă, inclusiv o mulțumire adresată Martorilor lui Jehovah pentru că au luptat pentru dreptul constituțional de a nu participa la ceremoniile de loialitate în această zi, și inclusiv papei Leo XIII pentru că a identificat americanismul cu erezia modernistă a secolului XIX, putem vedea în articolul "Why Christians should resist ‘Loyalty Day’ ", publicat pe data de 1 Mai 2017, pe Religion News Service, de Charles Camosy.[7]


Să ne reamintim că Mântuitorul lumii, Domnul nostru Iisus Hristos, ne îndeamnă la slujire, ne învață că între creștini cine vrea să fie mai mare, sau să aibă întâietate, acela nu trebuie să aștepte să fie slujit de altul, ci el să slujească tuturor : “Dar Iisus, chemându-i la Sine, a zis: Ştiţi că ocârmuitorii neamurilor domnesc peste ele şi cei mari le stăpânesc. Nu tot aşa va fi între voi, ci care între voi va vrea să fie mare să fie slujitorul vostru. Şi care între voi va vrea să fie întâiul să vă fie vouă slugă, După cum şi Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci ca să slujească El şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi.” (Matei 20,25-28).[8]


Viu este Mântuitorul lumii, Domnul nostru Iisus Hristos ! Să fim cu El în fiecare moment, în vecii vecilor !


[1] Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 18, versetul 8, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=18
[2] Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 13, versetele 12-17, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=13
[3]Irina Popescu, How many Romanians believe in God, heaven and hell?, Romania-Insider, 13 May 2017, https://www.romania-insider.com/many-romanians-believe-god-heaven-hell/
[4]Pew Reseaerch Center, Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe, http://www.pewforum.org/2017/05/10/religious-belief-and-national-belonging-in-central-and-eastern-europe/
[5] Pr.prof. Ion Ciungu, IISUS CHRISTOS ȘI CREȘTINII DE AZI, Protopopiatul Ortodox Avrig, luni, 1 august 2016, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2016/08/iisus-christos-si-crestinii-de-azi_1.html
[6] Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 6, versetul 24, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=6
[7]Charles Camosy, Why Christians should resist ‘Loyalty Day’ , Religion News Service, May 1, 2017, http://religionnews.com/2017/05/01/why-christians-should-resist-loyalty-day/
[8] Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 20, versetele 25-28, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=20


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu